eurusddaily 27.12.13

30 grudnia 2013 EURUSD, Główne, Waluty

EURUSD – Teoria Fal Elliotta, D1

Nawiązując do wcześniejszego wpisu http://www.teoriafalelliotta.pl/2013/12/eurusd-teoria-fal-elliotta-d1-6/ w dalszym ciągu realizowany jest scenariusz wzrostowy.

Wybicie oporu przez stronę popytową na poziomie 1.3830 zanegowało alternatywny scenariusz spadkowy.

Aktualnie spodziewam się korekty po zakończonym ruchu wzrostowym, który składa się z czytelnych pięciu fal.

Dodatkowo widać na wykresie, że siła podażowa dość mocno zniosła cenę z poziomu 1.3893 na 1.3739. Wybicie wsparcia 1.3706 (cena poniżej zielonego prostokąta) będzie oznaczało rozpoczęcie ruchu korekcyjnego.

Paweł Kowalczyk

Z rynkami finansowymi związany od 2008 roku. Od początku nastawiony na zdobywanie wiedzy związanej z analizą techniczną. Strategie inwestycyjną opiera o teorie fal Elliotta wraz z geometrią rynku i overbalance. Transakcje dokonuje na rynku akcji, walutach, metalach szlachetnych i surowcach. Ponadto oprócz tradingu, pracuje w banku Raiffeisen Polbank na stanowisku doradcy ds. rynków finansowych. Pod koniec 2013 uruchomił własny blog - www.pawelkowalczyk.pl na którym umieszcza swoje przemyślenia, zagrania i analizy na rynku forex.