golds.daily 20.12.13

23 grudnia 2013 Surowce, Złoto

Złoto – Teoria Fal Elliotta, D1

Uważam, że znajdujemy się w bardzo ciekawym obszarze. Aktualnie zakładam dwa scenariusze.

W scenariuszu spadkowym spodziewam się wyrysowania fali korekcyjnej i kontynuacje spadków poprzez wybicie wsparcia na poziomie 1180$.

Natomiast w scenariuszu wzrostowym prawdopodobnie doszło do zakończenia korekty ABC fali 1 wzrostowej i odbicie od poziomu wsparcia.

Wybicie zielonego prostokąta będzie oznaczało wyrysowanie pierwszej fali wzrostowej w fali trzeciej wyższego rzędu.

W interwale godzinowym rozpisałem dokładnie pod fale i zakładam, że aktualnie rysuje się pod fala piąta fali korekcyjnej C lub spadkowej 3.

golds.h1 20.12.13

Paweł Kowalczyk

Z rynkami finansowymi związany od 2008 roku. Od początku nastawiony na zdobywanie wiedzy związanej z analizą techniczną. Strategie inwestycyjną opiera o teorie fal Elliotta wraz z geometrią rynku i overbalance. Transakcje dokonuje na rynku akcji, walutach, metalach szlachetnych i surowcach. Ponadto oprócz tradingu, pracuje w banku Raiffeisen Polbank na stanowisku doradcy ds. rynków finansowych. Pod koniec 2013 uruchomił własny blog - www.pawelkowalczyk.pl na którym umieszcza swoje przemyślenia, zagrania i analizy na rynku forex.