5 lipca 2019 Bez kategorii

Mars might have lifestyle and did, says boss

The writing of the disclaimer may be tricky endeavor for a person who has never written one before, hence I will offer you a concise information that you will use and follow. One specific common error that numerous folks do while creating it, is producing an overall statement about what they’re really going to compose within the article. Avoid assuming the reader is acquainted with exactly precisely the same degree of expertise as you’re unless obviously you’re creating for your own enjoyment. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com