26 marca 2020 Bez kategorii

Enter your e-mail below to get the 2019 Student Loan Handbook from Edvisors.

Please look at your e-mail when it comes to learning student Loan Handbook.

Edvisors (“Edvisors system, Inc. ”) provides independent platforms that are advertising-supported customers to find compare and make an application for private figuratively speaking. Loan provides from participating loan providers that show up on our internet sites aren’t associated with any college and/or universities, and you will find no universities and/or universities which endorse edvisors products that are solutions. Lender search engine results usually do not represent a formal university chosen lender list. Edvisors gets payment from lenders that show up on this website. This payment might influence the keeping of where loan providers show up on this website, for instance, your order where the lenders look when a part of an inventory. Not absolutely all loan providers be involved in our internet web sites and loan providers which do participate might not provide loans to each and every college. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com