26 marca 2020 Bez kategorii

Just how do student education loans influence your credit rating?

With many life classes, you can dip your feet within the water prior to taking a complete plunge. Before signing a lease or having a true house, you practice residing all on your own in a dorm. Before beginning a vocation, you practice doing chores and finally part-time or summer time work. Before wedding, you date then have the engagement procedure.

However when it comes to credit, many people’s dip that is first a lot more like a stomach flop.

Student education loans usually are the initial, and sometimes one of many largest, type of debt customers ever encounter. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com