27 czerwca 2020 Bez kategorii

6 Things You Are Doing Incorrect in Your Internet Dating Profile

Make your profile more swipe-worthy over time for „Dating Sunday” on January 7.

Just just How popular is app and dating that is online our tradition today? It is the 2nd many way that is common opposite-sex couples to meet up with their significant other, additionally the quantity one means for same-sex partners to start out a relationship. The pioneer of dating apps, Tinder, claims to own made 20 billion matches in 196 nations. Users swipe 1.6 billion times each and go on more than one million dates a week day. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com