30 czerwca 2020 Bez kategorii

Pupil Loan Debt: What’s the Worst Which Could Take Place?

As I’ve discussed earlier, we graduated from law school over $150,000 with debt. As much of you realize, we have actuallyn’t precisely

As I’ve discussed earlier, we graduated from legislation school over $150,000 with debt. As much of you realize, We haven’t exactly compensated all that money-back. Perhaps maybe perhaps Not making repayments that very very first 12 months ended up being all my fault. I desired to have hitched, didn’t have credit cards, and ended up being money that is using must have been likely to my loans to fund my wedding. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com