26 czerwca 2020 Bez kategorii

The dreams that are freaky Just Exactly Exactly What Do They Suggest or higher

Proceeded

Processing ambitions can help diagnose and re re solve real and psychological issues.

„a few of our dreamscapes are living dioramas of what is happening within our figures, ” describes Moss. „The ancient Greek doctor Galen utilized ambitions to identify clients’ complaints. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com