1 sierpnia 2020 Bez kategorii

Housing loans with bad credit. The wonder with on line payday Loan…

The wonder with on line payday Loan delivering company is you move an instantaneous approval, and track the job for the workdesk.

To be eligible for this Financial loan when you can are able to validate that you have a employment knowning that settlement when it comes to home loan is likely to be done on the next payday. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com