14 sierpnia 2020 Bez kategorii

When Does It Sound Right to Consolidate Debt?

It may add up to think about debt consolidating if:

1. You’ve got numerous debts and you also feel very strained by them. Then consolidation might ease the burden and stress and help you avoid default if you have a hard time making ends meet and a new loan would significantly reduce your monthly minimum payments.

2. You can’t afford your payments that are minimum. When you yourself have negative cashflow – your month-to-month costs exceed your earnings – you’ll need instant relief. That could be feasible with debt consolidation reduction that reduces your monthly premiums.

3. You may be dropping behind as well as your credit history is at danger. Scores of borrowers are behind. At the very least 35percent of education loan borrowers beneath the chronilogical age of 30 (in payment) are ninety days or even more delinquent. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com