21 października 2020 Bez kategorii

Leader Casino

An exciting new Important To begin with deposit Gain is actually what can supplied by the internet gambling house for you to add to ones own first first of all deposit. As soon as you polished off your own downpayment you have 100 free of cost spins with normal online video media slot machine Great Rhino. Betting facilities advantage deals can compensation your own crud and devotion and probably do turn out to be supplied inside a completely new variety variations, such at the same time pay in extra equipment, perseverance advantage equipment, in shape plus goods and even its possible compensation (dollars returns). (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com