18 października 2020 Bez kategorii

The distressing untold truth of Dating Naked

Dating Naked is a VH1 truth show that debuted in July 2014. The concept behind the show would be to set up heterosexual singles, but, while you’ve most likely guessed, this program has one twist that is major sets it aside from its television competition: the individuals are typical entirely nude. That is correct — the males and woman that show up on Dating Naked have actually to strip down for an opportunity at love, exposing their health so that they can snag a 2nd date. Yeah. No wonder this show is called „the absolute most embarrassing show on television. „

As you might expect from the show as unique — and, in some instances, as cringeworthy — as Dating Naked, the show ended up being bound to possess a couple of concealed secrets. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com