30 listopada 2020 Bez kategorii

Differences when considering pay day loans credit that is vs cash loan.Comparison and Outcome.

Singapore you might get confused between their various offerings if you have been researching and comparing credit card cash advances and payday loans.

Creditors are stiffening up the competition while they compete amongst themselves in addition to various moneylenders to supply fast money loans to individuals. Getting loans is simple in Singapore with various schemes for various package offerings. Banks, licensed moneylenders and a variation of loan providers all provide a form of loan for various consumers. So let’s narrow down seriously to the mortgage forms of payday advances and charge card payday loans. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com