23 lutego 2021 Bez kategorii

Dating after divorce or separation? Just take these tips from a relationship specialist

There is an expression that most useful describes the sensation many individuals have actually if they begin dating after divorce or separation: frightening as hell.

Putting your self on the market after wedding or a relationship that is long-term ended, will make you feel uncomfortably susceptible. This is also true given that the main method by which partners link is through considering thumbnail-size pictures of every other, reading a two-sentence description associated with the person and swiping right or kept.

As a relationship columnist, i’ve a few bits of advice to supply and I stopped by Megyn Kelly to chat about this topic today. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com