2 kwietnia 2022 Bez kategorii

Simple tips to Day A good Bisexual Ladies otherwise Ladies?

How exactly to Go out A great Bisexual People otherwise Girls?

Seeking individuals through internet dating is a type of question today. However, finding the optimum bisexual relationship sites is actually a completely more techniques. From the standing our staff always feedback, anybody can quickly and easily have the best relationship net websites and matchmaking a great bisexual ladies you have been awaiting. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com