18 czerwca 2022 Bez kategorii

It’s all great toward Amazing Competition partners Kelsey Gerckens and you can Joey Buttitta

Justin Scheman and you will Diana Bishop had been grand fans of your Unbelievable Battle well before they entered the group. Justin also staged a fake Incredible Battle competition in order to decide to Diana (through HuffPost). And when these people were shed for the Year twenty seven of one’s Amazing Battle, it actually was a dream be realized with the involved partners, who continued to end second regarding race. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com