9 września 2022 Bez kategorii

Yet not, once reading the fresh comments and you can stuff here, I am wanting to know in case it is also worth the work

Immediately following 10 years and you may dictatorial control of my personal sons, she however detests me and you may attempts to hurt myself in whatever way she will. She spends this lady spouse and other friends to cope with me. She covers regarding the background, as well as all follow the girl sales it doesn’t matter what worst it try otherwise destructive to my sons. We have not replied so you’re able to their announcement i am also thought off just stating nothing. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com