28 marca 2023 Bez kategorii

Exactly what Features and you may Programs Does New york Promote?

Whenever you are a first domestic customer you probably be aware that you would-be qualified to receive government direction from inside the to order a home, commonly known as first home visitors grants. Your house buyer grants can also be found to people who have possessed a home ahead of, as long as you meet up with the limitation earnings limits, don’t buy a home that’s too expensive and you will you’ve been renting for at least the final 3 years. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com