18 marca 2023 Bez kategorii

‚How Tinder took me regarding serial monogamy in order to casual sex’

Sally used to be good serial monogamist. However when she signed up so you’re able to Tinder, she discovered the field of everyday hook up-ups intoxicating

We’d just started together with her 7 days however, I found myself significant, significantly crazy, and you may eight months from celibacy implemented

Sally is no longer to the Tinder, with satisfied men four weeks back. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com