18 marca 2023 Bez kategorii

Soul Nerd try a free dating site designed so you’re able to help geeks find other geeks for connecting having

Once you sign up for Soul Geek, you will need to would a profile exhibiting your absolute best have – their geeky top. Consider, you are seeking initiate discussions and notice other participants, so be sure to are adequate details about oneself too because enough pictures.

After the character is complete, you are able to browse through the pages off other professionals. If you learn someone you would want to talk with significantly more, upload her or him an email. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com