4 marca 2023 Bez kategorii

The effect of Social network for the Progressive Matchmaking Society

Display so it:

  • Click to express towards Skype (Opens up when you look at the this new windows)
  • Click to express toward Tumblr (Opens inside the fresh new window)
  • Click to talk about for the LinkedIn (Opens up inside the fresh new screen)
  • Click to help you email address a relationship to a friend (Opens up in the brand new windows)

Internet dating ‚s been around for over twenty five years, towards the earliest industrial relationship services being circulated inside the 1995. Social network is much more previous, the initial analogy becoming Friendster, create back in 2002. Since that time, one another sites provides progressed, bringing on board the brand new development and societal fashion, coming to the right position in the early 21st millennium in which millions abreast of many around the world was energetic website profiles. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com