28 marca 2023 Bez kategorii

What is the dating anywhere between “personality” and you may “social”?

Which are the matchmaking one of its constituent steps, establishments, documents, students, and you may constructs?

Kevin Lanning; What is the Relationships Ranging from “Personality” and you can “Social” Psychologies? System, Community, and Entire Text Analyses of one’s Build of modern Grant. Collabra: Mindset ; step 3 (1): 8. doi:

The dwelling out of public/personality mindset, for instance the matchmaking amongst the regions of “social” and you can “personality,” are empirically examined during the some system, community, and text analyses

Inside the a study of terminology, one another perceptions and you can public knowledge and you can group techniques appear while the teams; brand new character out-of character is much more diffuse. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com