8 kwietnia 2023 Bez kategorii

Following verification and you can loan comment are done, possible obtain the borrowed funds money

Just how much Is it possible you Obtain?

Do well helps with capital fund between $2,000 so you’re able to $thirty-five,100000. The absolute most you happen to be permitted to obtain is dependent on the Prosper rating. Most of the Do well money is unsecured and that means you don’t have to put right up people guarantee to help you meet the requirements. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com