8 kwietnia 2023 Bez kategorii

Impact Isolated, She Formulated ‘Tinder for Mom’ Application

Michelle Kennedy grabbed what she discovered if you find yourself expanding matchmaking programs Badoo and Bumble so you can create social media application Peanut, and therefore connects ladies sharing motherhood.

Being a mommy can seem to be particularly traditions toward a discontinued island. Michelle Kennedy is designed to build bridges for women experience you to isolation.

She actually is the latest originator and Ceo of London area-dependent Peanut, a social media software you to allows potential moms, pregnant moms, the new mom, educated mothers and you will empty-nester moms connect with ladies close her or him which share the welfare, complaints and concerns. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com