8 kwietnia 2023 Bez kategorii

Sisterhood behind pubs – People solidarity into the Belarusian prisons

A former Belarusian governmental detainee suggests the latest outstanding breadth regarding cohesion and you can believe anywhere between girls activists confined to possess days inside overcrowded jail cells.

Person rights communities guess that there exists 605 political inmates in the Belarus. No less than 71 of those was lady, no matter if unofficial offer recommend that the actual quantity of people governmental prisoners is more than 100. While the , 929 female enjoys offered all in all, thirteen,060 days imprisonment into the problems that can simply become called inhumane. Which shape stands for 31% of all the joined instances of administrative arrest in the blog post-election several months. The revolution inside the Belarus have not forgotten the womanly deal with.

Sisterhood behind pubs – Women solidarity within the Belarusian prisons

Previous male political prisoners I have talked to help you, or whose testimonies We see, as well as talk about how other inmates helped escort in Gilbert them manage brand new terrible injustices that they had to face in the Belarusian penal system. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com