upln-2015-04-13_151604

13 kwietnia 2015 USDPLN, Waluty, Ze złotym (PLN)

USDPLN – Teoria Fal Elliotta, D1

Na wykresie dziennym pary USDPLN może powstawać potencjalna korekta nieregularna oznaczona jako „abc” w ramach większej korekcyjnej fali 2/B.

W szerszej perspektywie opisywana para mogła zakończyć cały pięciofalowy impuls, gdzie fala trzecia co prawda nie jest najdłuższą, ale też i nie jest najkrótszą, a więc spełnia zasady TFE. Stąd też po całym impulsie oczekiwania przynajmniej trójfalowej korekty.

Lokalny opory dla cali „c” wyznaczają zaznaczone szczyty oraz linia równoległa do linii poprowadzonej po dołkach i odłożona na potencjalnym prawym ramieniu w formacji RGR.

magictrader

Wieloletni praktyk rynków finansowych, analityk, inwestor specjalizujący się w analizie wykresów pod kątem Teorii Fal Elliotta oraz analizy wolumenu. Skupia się głównie na parze walutowej EURUSD. Analizy dotyczące m.in. tej pary walutowej zamieszcza nieprzerwanie na swoim Blogu www.danielkostecki.pl już od 2009 roku.