31 stycznia 2021 Bez kategorii

Advance loan Fee: Either ten dollars or 3percent regarding the quantity of each transaction, whichever is greater.

Forbes Advisor estimates that the normal customer will spend $1,755 each year on routes, therefore for somebody traveling solely on Asiana and with the Asiana Airlines Visa Signature card to cover those routes, they might make a complete of 5,265 Asiana kilometers. A year in those two categories in addition, the household will spend $2,687 each year on gas and $5,687 on grocery purchases, earning 16,748 Asiana Club miles.

Other costs that may fairly be charged to credit cards include another $16,101 in yearly investing and would make 16,101 Asiana Club kilometers, for an overall total of 38,114 Asiana kilometers attained every year, besides the bonus that is welcome. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com