31 stycznia 2021 Bez kategorii

Disadvantages of commercial paper include its eligibility that is limited credit limitations with banking institutions;


Pros and cons

Benefits of commercial paper include reduced borrowing expenses; term freedom; and much more liquidity alternatives for creditors because of its trade ability. Disadvantages of commercial paper include its eligibility that is limited credit limitations with banking institutions; and paid down dependability due to its strict oversight. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com