22 lipca 2021 Bez kategorii

115 Super Romantic Enjoy Quotes for Him. Dating guidelines

40. Franklin P. Jones on Worthwhile Appreciate

whats the best free dating site

“Love does not result in the globe go ’round. Love is really what makes the ride worthwhile.” – Franklin P. Jones

The planet is certainly going round once you and he have remaining this planet, but loving and being liked makes this earthly experience some far more worthwhile. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com