22 lipca 2021 Bez kategorii

Intercourse activities and risk – Sexual health. Vaginal penetrative sex

Learn about the potential risks to getting a intimately transmitted disease (sti) from various intimate tasks.

In just about any situation, condoms can help protect you from this danger. Find out about the potential risks associated with various activities that are sexual.

Vaginal sex that is penetrative

This is how a person’s penis gets in a female’s vagina.

In case a condom just isn’t utilized, there is a threat of maternity and getting or passing on STIs, including:

Infections could be handed down even though the penis does not enter the vagina fully or even the guy does not ejaculate (come). The reason being infections could be contained in pre-ejaculate fluid (pre-come).

Also insertion that is shallow of penis to the vagina (often called dipping) holds dangers for both lovers. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com