4 grudnia 2021 Bez kategorii

Self-objectification happens to be theorized to possess lots of adverse outcomes

As an example, self-objectification got hypothesized to improve thoughts of embarrassment and anxiousness about the system, to reduce awareness of interior actual claims, in order to lower the odds of being in the innovative and pleasant state of “flow” (Csikszentmihalyi 1990). These emotional says, consequently, are anticipated to be implicated in many different issues that lady skills, like meals issues, anxiety, and impotence (Fredrickson and Roberts 1997); additionally, the gender difference between self-objectification had been suggested as a key reason for gender differences in these psychological state issues. Following empirical studies have backed several forecasts (for an assessment, read Moradi and Huang 2008). Including, women who self-objectify are more likely to show signs and symptoms of consuming pathology (Daubenmier 2005; harm et al. 2007; Moradi et al. 2005; Muehlenkamp and Saris-Baglama 2002; Noll and Fredrickson 1998; Tylka and slope 2004), despair, (Grabe and Jackson 2009; damage et al. 2007; Muehlenkamp and Saris-Baglama 2002; Muehlenkamp et al. 2005), and reduced self-esteem (Breines et al. 2008; Hurt et al. 2007; Mercurio and Landry 2008). (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com