WIG20d1(02.12.2013)

2 grudnia 2013 Europa, Indeksy, WIG20 fut.

WIG20 Fut. – Teoria Fal Elliotta, Analiza Techniczna, D1

Bardzo ciekawie wygląda wykres dzienny kontraktu terminowego na indeks WIG20.

Od dołka 26 czerwca obserwujemy ruch wzrostowy. Można go oznaczyć jako trójfalowy, gdzie mogłaby się kończyć fala 3. Przy tym założeniu powinna powstać jeszcze fala 4 testująca dolne ograniczenie w kanale, a po niej wzrostowa fala 5. Wtedy też mógłby zostać zrealizowany cel dla formacji odwróconego RGRa z zasięgiem w okolicach 2810 punktów (niebieskie prostokąty).

Jednak dynamika ruchu wzrostowego może sugerować, że nie jest to fala 3 a cały układ od dołka jest klinem i już w niedługim czasie powinno nastąpić jego zakończenie. Jak wiadomo klin z reguły kończy trend, więc jeżeli tak miałoby być i tym razem to rynek ten czeka spora korekta.

Oba powyższe scenariusze mają część wspólną. Celem dla spadków w pierwszym scenariuszu może być zniesienie 38,2% fali 3 jako koniec fali 4. Natomiast potencjalnym zasięgiem po wybiciu z klina będzie jego wysokość (różowy prostokąt) odłożona z punktu wybicia. W szerszej perspektywie może to też oznaczać początek większych spadków.

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com