Złoto

xau2015-11-04_132357
Rynek złota prezentuje się dość ciekawie z punktu widzenia układów korekcyjnych. Spoglądając na wykres liniowy w skali tygodniowej dość czytelnie zarysował się układ trójfalowego wzrostu, gdzie fala „a” oraz „c” są sobie równe. Jest to charakterystyczny układ dla fal „B” w korekcie pędzącej lub nieregularnej. Stąd też założenie, że obecny spadek jest fala „C” w korekcie i może powoli kończyć układ (2/B) z potencjałem do silnych wzrostów na (3/C). Minimum (1/A) w takim scenariuszu nie może zostać przekroczone.Więcej
zloto2015-06-18_115309
Kontynuacja poprzedniej analizy. Notowania złota, po pokonaniu linii oporu, ruszyły w zdecydowany sposób na północ, tworząc potencjalną falę (3/C). Modelowe zasięgi dla ruchu wyznaczają w tym momencie ekspansje fali (1/A) i są nimi 61,8%, 100% oraz 161,8%.Więcej
gold2015-06-10_091914
Na wykresie dziennym notowań złota pojawiła się interesująca struktura. Po pierwszym dynamicznym ruchu wzrostowym rynek przeszedł w fazę konsolidacji, która charakteryzowała się tym, że podczas jej trwania notowania wybijały raz po raz nowe szczyty i dołki. Jest to typowe dla formacji trójkąta rozszerzającego się lub też dla korekty nie regularnej. Dodatkowo ostatni spadek przypomina układ pięciofalowy, co może stanowić falę „c” kończącą całą korektę w ramach (2/B). Jeśli powyższe założenia są słuszne, to notowania kruszcu mają szansę na wyrysowanie wzrostowej fali (3/C).Więcej
GOLDh4(20.05
Wygląda na to, że bardzo ciekawy układ pięciu fal powstaje na rynku złota. Według tych oznaczeń fala 4 była korektą nieregularną i dotarła do 50% fali 3. Aktualnie zatem powinna powstawać fala 5, która może się składać na większą falę (3/C). Celem może być równość względem fali 1.Więcej
GOLDh4(22.04.2015)

Kwiecień 22, 2015Marcin AndrakaSurowce, Złoto

Złoto – Teoria Fal Elliotta, H4

Bardzo interesująco wygląda sytuacja na rynku złota, który w ostatnim czasie porusza się bardzo precyzyjnie nawet na niższych interwałach. Dzisiejszy spadek może być częścią fali (C) w większej fali (2/B). Potencjalne zasięgi dla spadków wyznaczają poziomy Fibonacciego oraz poziomy ekspansji względem fali (A). Widoczne są zaznaczone dwie strefy wsparcia, jednak mocniej wyglądają okolice 1170-1168 USD wraz z medianą zaznaczonego na czerwono kanału medianowego. Można też rozważyć powstawanie formacji odwróconego RGRa, jednak prawe ramię zaczyna być nieproporcjonalnie duże względem lewego.Więcej