Miesięczne Archiwa: "Marzec 2015"

gs1-2015-03-30_121957
Zdaniem analityków technicznych banku Goldman Sachs całe ostatnie wzrostowe odreagowanie należy traktować jako korektę (abc) – wykres powyżej. Natomiast na większym interwale (dziennym) GS zauważa formację odwrócenia trendu „Bearish key day reversal”. Wciąż zatem GS wskazuje na istotność strefy 1,0286-1,0103.Więcej
gs-eurusd-12032015
Kontynuacja analizy Goldman Sachs (http://www.teoriafalelliotta.pl/2015/01/eurusd-teoria-fal-elliotta-goldman-sachs-2/), w której bank podkreśla istotność rejonu 1,0286-1,0103. To własnie tam znajdują się zarówno istotne mierzenie zniesienia dla całej wzrostowej piątki od 2000 do 2008 roku, jak i również równość obecnej spadkowej fali C względem dali A, która powstała w kryzysie finansowym. Według obecnych oznaczeń GS tam też miałaby kończyć się cała duża fala II w korekcie impulsu od 2000 roku…Więcej
#FDXH5Daily 9 III

Marzec 9, 2015Robert MazurIndeksy

DAX – TEORIA FAL ELLIOTTA, D1

Obecna sytuacja.Więcej
USDTRYh4(04.03
Na parze walutowej USDTRY został pokonany ostatni szczyt, a więc trzeba zaktualizować oznaczenia, które przedstawiłem na różnych interwałach czasowych jakiś czas temu: http://www.teoriafalelliotta.pl/2015/02/usdtry-teoria-fal-elliotta-m15-h1-h4-d1-w1/ Wyjście notowań na nowe szczyty najwięcej zmienia na interwale H4, gdzie zaznaczony wcześniej klin nie był falą 5, tylko podfalą B w fali 4. Zatem obecny wzrost jest falą 5 po rozbudowanej fali 4. Cały ten układ pięciu fal z kolei składa się na falę (5) z wykresu dziennego. Strukturę fali 5 z wykresu H4 należy rozpatrywań na interwale H1. Mamy tu bardzo ciekawą sytuację, gdyż całyWięcej
OILh4(03.03
Kontynuując ostatni wpis dotyczący ropy Brent: http://www.teoriafalelliotta.pl/2015/02/ropa-brent-teoria-fal-elliotta-h4-9/ Notowania przetestowały jeszcze raz wspominaną wcześniej strefę oporu. Nie został jednak przekroczony szczyt oznaczony jako fala 4. Widoczne są zatem dwie podfale, gdzie druga nieco mocniej się rozbudowała i jest czytelną korektą prostą. Zgodnie z powyższymi założeniami obecnie powstaje podfala 3 w dużej fali 5. Zanegowaniem tego scenariusza będzie pokonanie wierzchołka podfali 2 oraz fali 4. Potencjalne zasięgi wyznaczają poziomy ekspansji Fibonacciego.Więcej