w.20.daily 20.12.13

23 grudnia 2013 Europa, Indeksy, WIG20 fut.

WIG20 Fut. – Teoria Fal Elliotta,D1

Aktualnie obraz na rynku akcji kreuje strona podażowa. Zakładam, że mamy do czynienia z falą korekcyjną.

Fala spadkowa 1/A zniosła prawie 50% wcześniejszego ruchu wzrostowego.

Aktualnie spodziewam się lokalnej korekty spadkowej fali A w korekcie ABC. Przebicie wsparcia 2 będzie oznaczało zmianę scenariusza ze wzrostowego na spadkowy.

Obrona wsparcia 2 przez stronę popytową może znowu wyprowadzić rynek w rejony oporu 1- 2650pkt.

Paweł Kowalczyk

Z rynkami finansowymi związany od 2008 roku. Od początku nastawiony na zdobywanie wiedzy związanej z analizą techniczną. Strategie inwestycyjną opiera o teorie fal Elliotta wraz z geometrią rynku i overbalance. Transakcje dokonuje na rynku akcji, walutach, metalach szlachetnych i surowcach. Ponadto oprócz tradingu, pracuje w banku Raiffeisen Polbank na stanowisku doradcy ds. rynków finansowych. Pod koniec 2013 uruchomił własny blog - www.pawelkowalczyk.pl na którym umieszcza swoje przemyślenia, zagrania i analizy na rynku forex.