xau2015-11-04_132357

4 listopada 2015 Surowce, Złoto

Złoto – Teoria Fal Elliotta, W1

Rynek złota prezentuje się dość ciekawie z punktu widzenia układów korekcyjnych.

Spoglądając na wykres liniowy w skali tygodniowej dość czytelnie zarysował się układ trójfalowego wzrostu, gdzie fala „a” oraz „c” są sobie równe.

Jest to charakterystyczny układ dla fal „B” w korekcie pędzącej lub nieregularnej. Stąd też założenie, że obecny spadek jest fala „C” w korekcie i może powoli kończyć układ (2/B) z potencjałem do silnych wzrostów na (3/C).

Minimum (1/A) w takim scenariuszu nie może zostać przekroczone.

magictrader

Wieloletni praktyk rynków finansowych, analityk, inwestor specjalizujący się w analizie wykresów pod kątem Teorii Fal Elliotta oraz analizy wolumenu. Skupia się głównie na parze walutowej EURUSD. Analizy dotyczące m.in. tej pary walutowej zamieszcza nieprzerwanie na swoim Blogu www.danielkostecki.pl już od 2009 roku.