OILm30(22.06

22 czerwca 2015 Ropa Brent, Surowce

ROPA BRENT – Teoria Fal Elliotta, M30

Kontynuując ostatni wpis, można uznać że oznaczenia falowe są prawidłowe. Oznaczona jednak wtedy fala 5 jeszcze się rozbudowała tworząc klin. Obecnie rynek zatrzymał się na jego górnym ograniczeniu, którego pokonanie powinno być już tylko kwestią czasu. Nadal pierwszą strefą oporu mogą być okolice końca fali 4, a następnie koniec fali 1.

OILm30(2)(22.06

Można jeszcze rozważyć nieco inne oznaczenia fal. Mianowicie można dopatrzeć się pięciu podfal w fali 3. Również fala 5 ma strukturę pięciofalową.

Obojętnie który scenariusz się wybierze to i tak oba wskazują na to samo, czyli zakończenie układu pięciu fal po którym powinna wystąpić przynajmniej trójfalowa korekta.

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com