OILm30(17.06

17 czerwca 2015 Ropa Brent, Surowce

Ropa Brent – Teoria Fal Elliotta, M30

Całkiem ciekawy układ można zauważyć na rynku ropy Brent.

Pomijając to co jest na wykresie  wcześniej, to spadek ten można oznaczyć jako pięciofalowy. Fala 2 i 4 to czytelne korekty. Fala 3 co prawda nie jest zbyt dynamiczna, ale jest bardzo długa w stosunku do fali 1. Fala 5 z kolei jest bardzo dynamiczna, co jest dość charakterystyczne dla tych fal.

Jeżeli fala 5 faktycznie się zakończyła, to powinien powstać przynajmniej trójfalowy ruch korekcyjny. Możliwy jest także nowy impuls wzrostowy, gdyż przedstawiony układ pięciu fal może być nie tylko impulsem, ale też falą C bardziej złożonej korekty z wyższego interwału.

Pierwszym bardziej istotnym oporem może być koniec fali 4 wraz ze zniesieniem 61.8% całego pięciofalowego układu.

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com