uchfh4-2015-06-16_100219

16 czerwca 2015 Główne, USDCHF, Waluty

USDCHF, H4 – Teoria Fal Elliotta

Na wykresie H4 pary USDCHF można dostrzec układ przypominający swoją strukturę falę (1/A) oraz (2/B), z czego ta ostatnia fala mogła ulec już zakończeniu.

Jej złożona wewnętrzna struktura, składająca się z fali (A), korekty nieregularnej na fali (B) oraz z pięciofalowej fali (C) wygląda na wykończoną.

Jednakże dla potwierdzenia tych założeń rynek musiałby przedostać się nad linię oporu wyznaczoną po ostatnich wierzchołkach.

Wtedy też mogłaby rozwinąć się wzrostowa fala (3/C)…

magictrader

Wieloletni praktyk rynków finansowych, analityk, inwestor specjalizujący się w analizie wykresów pod kątem Teorii Fal Elliotta oraz analizy wolumenu. Skupia się głównie na parze walutowej EURUSD. Analizy dotyczące m.in. tej pary walutowej zamieszcza nieprzerwanie na swoim Blogu www.danielkostecki.pl już od 2009 roku.