eumn-2014-01-06_133350

6 stycznia 2014 EURUSD, Główne, Waluty

EURUSD – Teoria Fal Elliotta, H4, MN

Ponownie podczas powstawania większych ruchów warto spojrzeć na wyższy interwał czasowy i na wykres liniowy. Ten z reguły będzie bardziej czytelny (wykres powyżej).

Przy obecnym układzie fal wygląda na to, że rynek przeszedł do tworzenia większej korekty po tym jak zakończył układ fal i-v w ramach tworzenia fali 3. Lub też jest bliski zakończenia, ponieważ zdarza się tak, że fala czwarta jest rozbudowana i korekta pędząca / nieregularna abc powoduje zbyt wczesne oznaczenie końca impulsu.

W tym scenariuszu w długim terminie czekałby rynek trend boczny, a następnie powinna powstać kolejna fala wzrostowa, czyli fala piąta.

Natomiast na interwale H4 wydaje się, że cała struktura spadkowa może powoli dobiegać końca. Rynek powinna też bronić zarysowana strefa popytowa, a minimalny cel dla korekty wyznaczać powinna strefa podażowa.

Od strony fundamentalnej obecna korekta jest jak najbardziej słuszna, gdyż chociażby skorelowany rynek obligacji był na zdecydowanie niższych poziomach w momencie tworzenia się szczytu na EURUSD i kurs ponownie znajduje się względem spreadu przy podobnym poziomie.

magictrader

Wieloletni praktyk rynków finansowych, analityk, inwestor specjalizujący się w analizie wykresów pod kątem Teorii Fal Elliotta oraz analizy wolumenu. Skupia się głównie na parze walutowej EURUSD. Analizy dotyczące m.in. tej pary walutowej zamieszcza nieprzerwanie na swoim Blogu www.danielkostecki.pl już od 2009 roku.