12 września 2019 Bez kategorii

BMI healthier fat calculator – healthier fat

Additional navigation

Make use of this calculator to check on the human body mass index (BMI) and discover if you should be a weight that is healthy. Or it can be used by you to check on your son or daughter’s BMI.

Understanding your BMI result

Underweight

Being underweight could be an indication you aren’t consuming sufficient or perhaps you might be sick. If you should be underweight, a GP will help.

Healthier weight

Keep pace the good work! (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com