3 marca 2021 Bez kategorii

Payday Loans No Credit Check payday advances are a definite solution that is short-term individuals in fast need of money.

Payday advances are a short-term solution for individuals in fast need of money. an online payday loan is|loan that is payday usually restricted to little quantities to tide the borrowers over until their next payday. Essentially, it really is a tiny advance cash written by an authorized prior to the payday. Because of this good reason, pay day loans may also be referred to as “payday advance” or “cash advance loans”. Due to the nature for this style of loan, it is regarded as a unsecured loan and additionally does not need any collateral, consequently “no credit check payday loans” is yet another widely used term.

Payday Loans – a.k.a Pay Day Loan

Payday advances are some sort of unsecured loans which can be a solution that is short-term individuals in quick need of money. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com