4 czerwca 2022 Bez kategorii

Better, I’m able to accept that i don’t comprehend every one of what you wrote

However,, I am able to point out that their biggest issue most likely lies in the new simple fact that you purposefully intimate your self off to love if this is inspired by your own type

..an article? Hmm better to place your question on top or register new message board. I’m a black woman as well, and therefore are interested in guys beyond my personal battle, but this has nothing in connection with pores and skin and more regarding the type of males I stumble on. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com