9 września 2022 Bez kategorii

Secure Personal bank loan With Bad credit Record

Lendings of credit unions and you will finance companies give them on seemingly reduced focus but don’t consider this because the lowest price. You might choose for secured finance on the internet having lowest-interest levels. You can consider your own peer-to-peer loan providers in which you won’t need to visit the part so you can focus to your borrowing from the bank. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com