9 września 2022 Bez kategorii

How to Sign up for Forgiveness to suit your Income Cover Program (PPP) Mortgage

Updated to add the fresh SBA PPP Lead Forgiveness PortalThe chief attraction out-of a salary Safety (PPP) loan is the fact it could be fully forgiven. Basically, forgiveness turns the borrowed funds towards a grant.So you’re able to qualify for forgiveness needs one to spend your PPP mortgage financing securely when you look at the a particular time period, and then make an application for forgiveness together with your financial having loans out of over $150,100000 and you will truly together with your financial or through the on line SBA PPP Lead Forgiveness site to have fund away from $150,000 or quicker. The guidelines and you may applications for making an application for forgiveness keeps changed more date. (więcej…)

Marcin Andraka

Absolwent studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkami finansowymi związany od 2008r. (GPW). Od 2010 roku aktywny inwestor rynku walutowego i surowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ropy naftowej typu Brent. Podstawą analiz i decyzji inwestycyjnych jest Teoria Fal Elliotta z zastosowaniem dodatkowych narzędzi jak geometria i kanały trendowe. Nie bez znaczenia są też czynniki fundamentalne, które w przypadku ropy naftowej są szczególnie istotne. Analizy i zagrania oparte o TFE w połączeniu z inną metodologią zamieszcza na blogu www.marcinandraka.blogspot.com